المنتجات

برنامه هایی که با کسب و کار خود را به رشد

مشتریان کارراهه شغلی دارای ظرفیت برای بیش از پنج ترتیبات جذاب ، استفاده از بر است .
شارژ ماه به ماه ( جلوتر از زمان ) است و مشتریان دارای ظرفیت برای تغییر ترتیبات مناسب تغییر کسب و کار و بهره برداری نیازهای خود

وظائف عامة

10.00LE15 Days
 • النشر و 5 تصاريح عمل
 • 3 عمل رائع
 • عرض العمل لمدة 90 يوما
 • الدعم المميز
Buy Now

وظيفة قياسية

45.00LE20 Days
 • مجوز های ارسال و 5 کار
 • 3 کار برجسته
 • شغلی نمایش داده شده برای 90 روز
 • پشتیبانی از حق بیمه
Buy Now

الباقة الذهبية

200.00LE2 Months
 • النشر و 5 تصاريح عمل
 • 3 عمل رائع
 • عرض العمل لمدة 90 يوما
 • الدعم المميز
Buy Now

خرید بسته کار اضافی

خرید از سر برای نیاز آینده موقعیت شغلی یک بخش بسیار مهم از جستجوی کار خود را است.
رزومه سند است که شما و مهارت های خود را به بازار عرضه شده است.

وظائف عامة

LE1015 Days
 • النشر و 5 تصاريح عمل
 • 3 عمل رائع
 • عرض العمل لمدة 90 يوما
 • الدعم المميز
Buy Now

وظيفة قياسية

LE4520 Days
 • مجوز های ارسال و 5 کار
 • 3 کار برجسته
 • شغلی نمایش داده شده برای 90 روز
 • پشتیبانی از حق بیمه
Buy Now

الباقة الذهبية

LE2002 Months
 • النشر و 5 تصاريح عمل
 • 3 عمل رائع
 • عرض العمل لمدة 90 يوما
 • الدعم المميز
Buy Now

باقة العمل الحر

LE205 Days
 • النشر و 5 تصاريح عمل
 • 3 عمل رائع
 • عرض العمل لمدة 90 يوما
 • الدعم المميز
Buy Now
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image